Dış Ticaret Kursu Eğitim Programı İçeriği

Dış Ticaret Eğitim Programı 

Dış Ticarete Hazırlık 

 • Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar
 • Dış Ticarette Planlama Stratejileri
 • Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
 • İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
 • Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri
 • Acente – Distribütör Seçimi

Uluslararası Pazarlama Ve Müşteri Bulma Yöntemleri 

 • İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri
 • Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 • Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri
 • İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları
 • Müşteri Tanıma Ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Müşteri Bulmada Fuarların Önemi Ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
 • Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Elektronik Ticaret
 • En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi

İhracat Prosedürleri 

 • Nasıl İhracatçı Olunur
 • İhracat İş Akışı
 • İhracat Çeşitleri
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (Gtip) Numarasının Önemi
 • İhracatta Kullanılan Belgeler
 • İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
 • İhracatta Gümrük Uygulamaları
 • İhracata İlişkin Kurumlar Ve Fonksiyonları
 • İhracat Hesabının Kapatılması
 • İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar Ve Çözüm Yolları
 • Örnek Olay Ve Uygulamalar

İthalat Prosedürleri 

 • Nasıl İthalatçı Olunur
 • İthalat İş Akışı
 • İthalat Çeşitleri
 • İthalatta Kullanılan Belgeler
 • İthalatta Vergi Hesaplamaları
 • İthalatta Gümrük Uygulamaları
 • İthalat Hesabının Kapatılması
 • İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar Ve Çözüm Yolları
 • Örnek Olay Ve Uygulamalar

Gümrük Mevzuat Ve Uygulamaları 

 • Eşyanın Geçici Depolanması
 • Gümrük Antrepo Rejimi
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Transit Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Posta İşlemleri
 • Sınır Ticareti
 • Temsil Hakkı
 • Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,
 • Eşyanın Tercihli Olan Menşei,
 • Eşyanın Gümrük Kıymeti,
 • Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
 • Özet Beyan,
 • Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
 • Geçici Depolama,
 • Serbest Dolaşıma Giriş,
 • Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
 • Vergi Kaybına Ait Cezalar

Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri 

 • Ticari İşletmede Teslim (Exw)
 • Taşıyıcıya Teslim (Fca)
 • Gemi Doğrultusunda Teslim (Fas)
 • Gemi Bordrosunda Teslim (Fob)
 • Mal Bedeli Veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (Cfr)
 • Mal Bedeli, Sigorta Ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (Cıf)
 • Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (Cpt)
 • Taşıma Ücreti Ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (Cıp)
 • Terminalde Teslim (Dat)
 • Belirlenen Yerde Teslim (Dap)
 • Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (Ddp)

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler 

 • Faturalar
 • Sevk (Taşıma Belgeleri)
 • Paketleme Belgeleri
 • Serbest Dolaşım Belgeleri
 • Finansal Belgeler
 • Ürüne İlişkin Belgeler
 • Diğer Belgeler
 • Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

 • Peşin Ödeme
 • Alıcı Firma Prefinansmanı
 • Mal Mukabili Ödeme
 • Vesaik Mukabili Ödeme
 • Kabul Kredili Ödeme
 • Akreditifli Ödeme
 • Akreditifte Taraflar
 • Akreditif Çeşitleri
 • Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı, Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları
 • Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
 • Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
 • Transferable, Back To Back Akreditifler
 • Stand By Akreditifler
 • Swift Mesajları
 • Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri
 • Swift Mesajı Okuma Teknikleri
 • Akreditif Mektupları ( Mt 700)
 • Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması 
 • Akreditif Metininin Açıklanması
 • Akreditif Belgelerinin Analizi
 • Akreditifte Rezerv
 • Akreditifte Rezerv Koşulları
 • Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Rezerv Uygulama Örnekleri
 • Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
 • Ucp 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin Açıklanması
 • Uygulamalar
 • Garanti Mektupları
 • Kontra Garantiler
 • Teminat Mektupları
 • Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları
 • Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları
 • Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri 

 • Kosgeb Destekleri 
 • İgeme Destekleri 
 • Dtm Destekleri
 • Tübitak Destekleri
 • Ttgv Destekleri
 • Eximbank Destekleri
 • Diğer Destekler 
 • Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları 
 • Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Serbest Bölgeler 

 • Türkiye’de Ve Dünyada Serbest Bölgeler, Kuruluşları Dünü Ve Bugünü
 • Serbest Bölgelerin Teşvik Ve Avantajları
 • İhracatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
 • İthalatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
 • Serbest Bölgelerde Transit Ticaret
 • Serbest Bölgelerde İhracat İş Akışı
 • Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı
 • Serbest Bölge İşlemleri Ve Örnek Uygulamaları
 • Mevzuat Açısından Serbest Bölgelerin Son Durumları

Dış Ticarette Nakliye Ve Sigorta İşlemleri 

 • Tedarik Zinciri Ve Lojistik
 • Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
 • Taşıma Şekilleri
 • Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
 • Navlun Sözleşmeleri Ve Türleri
 • Navlun Teklif Türleri
 • Nakliye İşlemleri İş Akışı
 • Nakliye Ölçüm Ve Maliyet Hesapları
 • En Uygun Nakliyenin Bulunması
 • Dış Ticaret Sigortası

Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri 

 • İhracat Muhasebesi
 • İthalat Muhasebesi
 • İhracatta Kdv İadesi
 • Örnek Uygulamalar

Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik 

 • Dış Ticarette Kalitenin Önemi
 • Kalite Standart Çeşitleri
 • Çevre Etiketi
 • Ce İşareti

Global Ekonomiye Bakış 

 • Gümrük Tarifeleri Ve Genel Ticaret Anlaşmaları, Gatt Ve Gatt`In Temel Kuralları
 • Dünya Ticaret Örgütü
 • Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi
 • Bölgesel, Siyasi Ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler Ve Risk Yönetimi

Kayıt Tarihlerimiz

2017 Yılı 41. Dönem Kayıt Tarihleri 25.12.2017 - 05.01.2017
resmi-egitim-kurumu
Güncel bildirimleri ve indirimleri aşağıda bulunan takip et buntonu ile takip edebilirsiniz.

Google Plus Sayfamız

Facebook Sayfamız

Ana Menü