Erken Çocukluk Öğretmen Yardımcısı Kursu

Erken Çocukluk Öğretmen Yardımcısı KursuErken çocukluk öğretmen Yardımcısı Eğitimi Kursu (2608 Saatlik)

Erken çocukluk öğretmen Yardımcısı KursuErken çocukluk öğretmen yardımcısı, anaokulu, kreş, gündüz bakım evi, ve etüt eğitim merkezlerinde çalışan veya çalışmak isteyen kişilere verilen genel isimdir, erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazanır. Kurs aynı zamanda 2608 saatlik çocuk bakımı sertifikası olarak da anılmaktadır. Sosyal Hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin 2608 saatlik sertifikayı alması koşulunda kadrolu olarak görev verileceği konusunda kesin olmamakla birlikte bir duyuma ulaşılmıştır.

Erken çocukluk öğretmen yardımcısı eğitimi programının amacı:

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe; öğretmen, öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında, çalışabilirler. Sosyal Hizmetlerin zorunlu tuttuğu 1064 saatlik sertifika programını tamamlayan kursiyerler 2608 saatlik bu programı önceki görmüş olduğu modüllerden muaf olarak tamamlar. Çocuk Bakım Elemanı eğitim programının içeriğini, eğitim konularını, süresini ve kurs hakkındaki detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Erken çocukluk öğretmen Yardımcısı Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
 • Türkçe’yi doğru konuşmak
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek
 • İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak
 • Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
 • Meslek etiği gereklerine uymak
 • İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak
 • İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
 • Temel düzeyde araştırma yapmak
 • Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak
 • Bilgisayarda doküman hazırlamak
 • Birey gelişimine yönelik etkinlik hazırlamak
 • Fiziksel gelişime uygun etkinlik hazırlamak
 • Psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Bilişsel gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Dil gelişime uygun etkinlik hazırlamak
 • Sosyal gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Duygusal gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Ahlak gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Cinsel gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Anne çocuk sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak
 • Çocuk hastalıklarının farkında olmak
 • Aile planlamasını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak
 • Çocuk beslenmesini kavramak
 • Besin gruplarına uygun menü hazırlamak
 • Gebelik ve emzikliliğe uygun menü hazırlamak
 • Süt, oyun, okul çağında ve ergenliğe uygun menü hazırlamak
 • Özel durumlarda beslenmeye uygun etkinlik hazırlamak
 • Oyun etkinliğini planlamak
 • Oyun albümü hazırlamak
 • Müzik etkinlikleri hazırlamak
 • Müzik albümü hazırlamak
 • Çocuğun ruh sağlığını tanıya yönelik etkinlik hazırlamak
 • Çocukları tanıma tekniklerini uygun etkinlik hazırlamak
 • Aile ve çocuk ilişkisini izlemek
 • Okul ve çocuk ilişkisini takip etmek
 • Toplum ve çocuk ilişkisini izlemek
 • Uyumsuz çocukların özelliklerini fark etmek
 • Savunma mekanizmalarını tanıya yönelik etkinlik hazırlamak
 • Drama çalışmalarını kavramak
 • Drama çalışmalarını planlamak
 • Özel eğitimi tanımak ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin özelliklerini kavramak
 • Görme engellilere etkinlik hazırlamak
 • İşitme engellilere etkinlik hazırlamak
 • Dil ve konuşma güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamak
 • Bedensel (ortopedik engelliler) ve süreğen hastalıklar konusunda etkinlik hazırlamak
 • Üstün zekâ ve üstün yeteneklilere etkinlik hazırlamak
 • Zihinsel engellilere etkinlik hazırlamak
 • Öğrenme güçlüğü olanlara etkinlik hazırlamak
 • Uyum güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamak
 • Kaynaştırma eğitimini uygun etkinlik hazırlamak
 • Erken çocukluk eğitim kurumlarını tanıtmak
 • Erken Çocukluk dönemine yönelik plan hazırlamak
 • Serbest zaman etkinliklerini hazırlamak
 • Türkçe dil etkinliklerini hazırlamak
 • Oyun etkinliklerini hazırlamak
 • Müzik etkinliklerini hazırlamak
 • Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları için etkinlikler hazırlamak
 • Fen ve doğa etkinliklerini hazırlamak
 • 0-36 ay çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak
 • 36-72 ay çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak
 • Animasyon etkinlikleri düzenlemek
 • Karakter uygun yüz ve vücut boyama (makyaj) uygulamaları yapmak
 • Çocuk kostüm ve aksesuarları hazırlamak
 • Eğitici oyuncak yapmak
 • Dolgu oyuncak yapmak
 • Kukla yapmak
 • Çocukla iletişim kurma tekniklerini kavramak
 • Çocuk ve çevre ilişkilerini yürütmek

Erken çocukluk öğretmen Yardımcısı Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi (Saat):

Eğitim süresi 2608 Saat olarak planlanmıştır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren katılım belgesi almaya hak kazanır.

Erken çocukluk öğretmen Yardımcısı Eğitimi Kursu Yasal Dayanağı:

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;
 
İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.
Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Erken çocukluk öğretmen Yardımcısı Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları:

 • İlköğretimi tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Erken çocukluk öğretmen Yardımcısı Eğitimi Kursu Sertifikası:

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde, veya kursiyerlerin şehirlerinde ve  Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Erken çocukluk öğretmen Yardımcısı Eğitimi Kursu sertifikasının geçerliliği:

Erken çocukluk öğretmen Yardımcısı Eğitimi kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası olduğu için tüm Türkiye'de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Erken çocukluk öğretmen Yardımcısı Kursuna Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Erken çocukluk öğretmen Yardımcısı Eğitimi Kursu Eğitim Grupları:

 

Eğitim Danışmanlarımızla İletişime Geçmek İçin Tıklayınız.

Kayıt Tarihlerimiz

2017 Yılı 41. Dönem Kayıt Tarihleri 25.12.2017 - 05.01.2017
resmi-egitim-kurumu
Güncel bildirimleri ve indirimleri aşağıda bulunan takip et buntonu ile takip edebilirsiniz.

Google Plus Sayfamız

Facebook Sayfamız

Ana Menü