Finans Yönetimi Eğitim Programı İçeriği

Finans Yönetimine Giriş

 • Finansal yapının işlevleri
 • Finans sisteminin temelleri ve işleyişi
 • Finans yönetiminin temel fonksiyonları
 • Türkiye’de finansal sistem
 • Finans yöneticisinin görevleri

 

Temel Mali Tablolar

 • Mizan
 • Bilanço
 • Gelir tablosu
 • Satışların maliyeti tablosu
 • Yardımcı mali tablolar
 • Fon akım tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Özvarlık değişim tablosu
 • Net işletme sermayesi değişim tablosu
 • Maddi duran varlık değişim tablosu
 • Kar dağıtım tablosu
 • Dönen varlık nedir ?
 • Dönen varlıklarda özellik arz eden durumlar
 • Duran varlık nedir ?
 • Duran  varlıklarda özellik arz eden durumlar
 • Aktif toplamları ve özellikleri
 • Kısa vadeli yabancı kaynaklar nedir ?
 • K.v.y.k. ile ilgili özellik arz eden durumlar
 • Uzun vadeli yabancı kaynaklar nedir ? Özellik arz eden durumlar
 • Öz kaynak nedir ?
 • Öz kaynaklarda özellik arz eden durumlar
 • Mali tablolarda aktarma-arındırma-düzeltme işlemleri
 • Kur farkları
 • Finansman giderleri
 • Reeskontlar ve karşılıklar
 • Stoklar ve değerleme yöntemleri
 • Duran varlıkların değerlemesi
 • Sorunlu alacaklar
 • Bilanço dışı taahhüt ve işlemler
 • Mali tabloların konsolide edilmesi
 • Uygulama örnekleri

 

Finansal Analiz Teknikleri

 • Nakit ve tahakkuk bazlı hareketler, büyüklükler
 • Kara geçiş analizi, kayıp ve kazançlar hangi aşamada nasıl oluşuyor
 • Temel ve yardımcı mali tablolar aracılığıyla şirketi anlamak, geleceği okumak
 • Yüzdeler, trend ve oran analizleri
 • Uygulama örnekleri

 

Finansal Planlama Teknikleri

 • Finansal planlama, etkin finansal planlama teknikleri
 • Finansal planlamada kullanılan araçlar ve tahmin yöntemleri
 • Proforma bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu, proforma nakit akım tablosu

 

Bütçe Kontrol Teknikleri

 • İşletmelerde planlama ve bütçeleme
 • Plan ve planlamanın özellikleri, plan türleri
 • Planlamanın sınırlıkları ve başarı koşulları
 • Stratejik planlama ve bütçeleme
 • Bütçeleme sürecinde stratejik analiz
 • Bütçeleme, bütçe sistemi, bütçe türleri
 • Satış gelirleri bütçesi
 • Satış miktar bütçesi
 • Satış tahminleri, tahmin süreci, teknikleri

 

Genel Yönetim Giderleri Bütçesi

 • Bütçelenmiş mali tablolar
 • İşletme bütçelerinin kontrolü ve analizi
 • İşletmelerde planlama ve kontrol ilişkisi
 • Bütçeler aracılıyla kontrol ve sapma analizleri
 • Bütçe kontrolünde esnek bütçeler
 • Karlılık analizi ve kontrolü
 • Mamuller bazında karlılık kontrolü
 • Satış bölgeleri bazında karlılık kontrolü
 • Müşteriler bazında karlılık kontrolü

 

Finansal Matematik

 • Paranın zaman değeri
 • İskonto oranı
 • Gelecek değer
 • Bugünkü değer
 • Uygulama örnekleri

 

Maliyet Muhasebesi

 • Stratejik maliyet yönetimi
 • Temel rekabet stratejileri ve maliyetlendirme
 • Maliyet liderliği rekabet stratejisi
 • Farklılaştırma rekabet stratejisi
 • Hedef maliyetleme
 • Mamul yaşam dönemince maliyetleme
 • Tam zamanında yaklaşımı ve maliyetleme
 • Lojistik süreçlerin maliyetlenmesi
 • Kalite maliyetleri ve analizi
 • Maliyet kavramı ve maliyet muhasebesi
 • Maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları, gider, maliyet, harcama ve zarar kavramları
 • Giderlerin sınıflandırılması
 • Tekdüzen hesap planında maliyet muhasebesi

 

Maliyet Hesapları

 • Endüstri, ticaret ve hizmet işletmelerinde gider ve maliyet hesaplarının akışı
 • Gelir tablosu ve satışların maliyeti tablosu
 • İlk madde ve malzeme giderleri
 • İşçilik giderleri         
 • Genel üretim giderleri
 • Genel üretim giderlerinin bölümlendirilmesi
 • Giderlerinin dağıtımında aşamalar
 • Sipariş maliyet sistemi
 • Safha (evre) maliyet sistemi
 • Faaliyet tabanlı maliyetleme
 • Maliyet fonksiyonunun tahmini
 • Maliyet-hacim-kar analizleri

 

İşletme Sermayesi Yönetimi

 • Nakit planlaması ve yönetimi
 • Stok planlaması ve yönetimi
 • Alacak planlaması ve yönetimi
 • Ticari borç/alacak-mali borç ilişkisi
 • Alacak tahsil/yönetim politikaları
 • İyi ve kötü alacakların sınıflandırılması
 • Kar dağıtımı ve vergisel analizi
 • İstisnalar
 • Vergi uygulamaları
 • Uygulama örnekleri

 

Finansal Kaynakların Saptanması Ve Yönetimi

 • Satıcı kredileri (ticari borçlar)
 • Banka kredileri
 • Kredi başvuru dosyası hazırlığı
 • Kredi tekliflerinin bankalarca değerlendirilmesi
 • Teminat yönetimi, teminat mektupları (garanti, ipotek, diğer teminatlar)
 • Leasing / factoring / forfaiting
 • Uygulama örnekleri

Kayıt Tarihlerimiz

2017 Yılı 41. Dönem Kayıt Tarihleri 25.12.2017 - 05.01.2017
resmi-egitim-kurumu
Güncel bildirimleri ve indirimleri aşağıda bulunan takip et buntonu ile takip edebilirsiniz.

Google Plus Sayfamız

Facebook Sayfamız

Ana Menü