Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Eğitimi Kursu

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Eğitimi KursuHasta ve Yaşlı Refakatçisi Eğitimi Kursu

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Eğitimi Kursu Hasta ve Yaşlı bakıcı - refakatçisi eğitim kursu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, bakım evlerinde, hastanelerde, geronto ve psikiatri kliniklerinde, huzur evlerinde ve evde hasta bakımı ile uğraşan veya uğraşmak isteyen personelin eğitim için geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Hasta ve yaşlı bakım hizmetlerinde çalışanların sertifikalandırılması ile ilgili yönetmelik doğrultusunda verilen eğitim zorunludur.

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu Eğitim Programının Amacı:

Ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; hasta ve yaşlı bireylerin günlük ihtiyaçlarını kendi ve hasta yaşlının sağlığını koruyarak karşılayabilen kişidir.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler hasta ve yaşlı hizmetleri sektöründe;
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,
 • Bakımevleri,
 • Evde bakım,
 • Hastaneler,
 • Geronto-psikiyatri klinikler,
 • Huzurevlerinde çalışabilirler.

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

 • Yaşlı anatomisi
 • Hasta anatomisi
 • Psikolojik metodlar
 • Yaşlı ve yaşlı hasta psikolojisi ve yaklaşımlar
 • Sosyal problemler
 • Metodlar
 • Arkadaşlık
 • Kendini ifade
 • Kişisel özellikler ile ilgili bilgi sunma/edinme
 • Kişisel özellikleri tespit etme
 • Kişisel özellikleri tespit kontrol listesi
 • Genel vücut bakımı
 • Yatak yarası pansumanı
 • Saç bakımı
 • Ağız bakımı
 • El ve ayak bakımı
 • Banyo
 • Yatak içinde döndürme
 • Yatak içinde pozisyon verme
 • Yatak içinde oturtma
 • Hastayı giydirme
 • Yaşlı ve hastalara mönü hazırlama
 • Yaşlı ya da hastanın yemeğini yedirebilme
 • Besinler
 • Yaşlı mönüsü
 • Hasta mönüsü
 • Yatak masası kullanma
 • Besleme
 • Beslenme ile ilgili bilgileri sunma/edinme
 • Beslenme işlemleri yaparak gösterme
 • Beslenme kontrol listesi
 • Şuursuz hastalara bakabilecektir.
 • Komplikasyon takibi yapabilecektir.
 • Şuursuz hastalıklar
 • Şuursuz hastalıklarla ilgili bilgileri sunma/edinme
 • Şuursuz hastalara bakım işlemlerini yaparak gösterme
 • Şuursuz hastalarda komplikasyon takibi yapma
 • Özel durumlarda bakım kontrol listesi
 • İlk yardım çantası hazırlayabilecektir.
 • Suni solunum yapabilecektir.
 • Pansuman yapabilecektir.
 • Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım yapabilecektir.
 • İlk yardım
 • Suni solunum
 • Pansuman
 • Kırık çıkıklar
 • Isı Ölçme
 • Nabız ölçme
 • Solunum sayma
 • Kan basıncı ölçme
 • Tansiyon ölçme
 • Sargı ve bandaj yapma
 • Suni teneffüs
 • Kalp masajı
 • Sedye kullanma
 • İlk yardım ile ilgili bilgileri sunma/edinme
 • İlk yardım işlemleri
 • Kişisel Bakım Yapmak / Kişisel Bakım
 • Hijyen Ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak / Sanitasyon
 • Yaşlıların Fiziksel Ve Ruhsal Durumuna Uygun Hizmet Etmek / Yaşlılık
 • Yaşlıların Sağlık Sorunları İle İlgilenmek / Yaşlılık Hastalıkları
 • Yaşlılarla Ve Yaşlı Yakınları İle İletişim Kurmak / Yaşlı Bakım Hizmetlerinde İletişim
 • Kullanılacak İlaçların Takibini Yapmak / İlaçları Takip Etmek
 • Pozisyon Vermek Ve Kaldırma / Pozisyon Verme Ve Kaldırma
 • Yatakta Tam Silme Yapmak / Günlük Bakım
 • Banyo Yaptırmak / Banyo
 • Bakım Sırasında Karşılaşılabilecek Acil Durumlarda Sağlık Personeli Gelinceye Kadar Önlem Almak. / Olağandışı Durumlar
 • Ağır Hastalık Ve Vefat Durumlarında Eşlik Etmek Ve Kişileri Bilgilendirmek / Ağır Hastalık Ve Vefat Durumu
 • Yaşlıya Yemek Yedirmek / Yaşlıya Yemek Yedirme
 • Yaşlı Beslenmesini Takip Etmek / Yaşlı Beslenmesi
 • Hasta Bakım Hizmetleri İle İlgili Durumu Ve Sorunları İncelemek / Hasta Bakım Hizmetleri
 • Hastalık Türüne Göre Hastanın Bakımını Sağlamak / Hastalık Çeşitleri
 • Sağlığını Korumak Ve Hastalanmamak İçin Gerekli Önlemleri Almak
 • Sağlığını Koruma İş Yerinde Hastalıklardan Korunmak İçin Gerekli Önlemleri Almak
 •  Hastalıklardan Korunma
 • Hastalarla Ve Hasta Yakınları İle İletişim Kurmak
 • Hasta Bakım Hizmetlerinde İletişim
 • Hasta Beslenmesini Takip Etmek
 • Hastalıklara Göre Beslenme 1
 • Hastalıklara Göre Beslenme 2

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursunun Eğitim Süresi (Saat):

Eğitim süresi 560 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren katılım belgesi almaya hak kazanır.

Hasta Bakım Elemanı Kursu Yasal Dayanağı:

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.
Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Eğitim Kursuna Katılma Koşulları:

 • Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi Elemanının Gerektirdiği İşleri Yapacak Bedensel, Ruhsal Ve Zihinsel Engeli Bulunmamak.
 • Herhangi Bir Bulaşıcı Hastalığı Olmamak,
 • Hepatit Aşısı Olma Özelliklerini Taşıması Gerekmektedir.

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu Sertifikası:

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde, veya kursiyerlerin şehirlerinde ve  Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu sertifikasının geçerliliği:

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası olduğu için tüm Türkiye'de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu Eğitim Grupları:

Eğitim Danışmanlarımızla İletişime Geçmek İçin Tıklayınız.

Kayıt Tarihlerimiz

2017 Yılı 41. Dönem Kayıt Tarihleri 25.12.2017 - 05.01.2017
resmi-egitim-kurumu
Güncel bildirimleri ve indirimleri aşağıda bulunan takip et buntonu ile takip edebilirsiniz.

Google Plus Sayfamız

Facebook Sayfamız

Ana Menü