İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu Eğitim Programı İçeriği

Eğitim Programı

İnsan kaynakları yönetimi

 • Tanışma aktivitesi,
 • İnsan kaynaklarının önemi, amacı ve işlevleri
 • Kurumda insan kaynakları stratejisi belirleme teknikleri
 • Kurumsal değer, ilke ve kavramları oluşturma
 • İnsan kaynakları politikaları oluşturma
 • Kurumsal organizasyon yönetimi, organizasyon şeması hazırlama
 • İnsan kaynağı planlaması yapma
 • İnsan kaynakları sistemlerinin kurulması
 • Kurum kültürü
 • Kurum kültürü oluşturma yöntemleri
 • İlke, değer,  kurum ilkeleri ve değerleri 

İnsan kaynaklarının fonksiyonları

 • Personelin iş tanımlarının belirlenmesi
 • İşe alım süreci
 • Ücret yönetimi
 • Ek gelir yönetimi
 • Yasal zemine uygunluk
 • Performans yönetimi
 • Ödül yönetimi
 • Personel gelişim yönetimi
 • İş güvenliği ve sağlığı
 • Personel eğitimi yönetimi
 • Personel ilişkileri yönetimi 

Bordrolama ve personel özlük işleri

 • Personel özlük dosyası hazırlama
 • Personel sgk işe giriş bildirimleri, bildirge düzenleme yöntemleri, e-bildirge uygulaması
 • Personel bordrosu hazırlama.
 • Personel ücret ve maliyet hesaplama.
 • Kıdem tazminatı kanunu, kıdem tazminatına hak kazanma şartları ve kıdem tazminatı hesaplaması
 • İhbar tazminatı hak kazanma şartları ve ihbar tazminatı hesaplaması
 • İş sözleşmesi, belirli, belirsiz, kısa süreli, uzun süreli, iş sözleşmeleri yapma yöntemleri örnek uygulamalar
 • 4857 sayılı iş kanunun analizi 

İşe alım, seçme ve yerleştirme süreci

 • İş pozisyonlarını tanımlama
 • İş analizi süreci,  metodları uygulama alanları
 • Aday başvuru takip sistemi kurma
 • Aday veri tabanı oluşturulması ve nitelik taraması
 • İş görüşmesine hazırlık, iş görüşmesinin hedefi. 

İş görüşmesi teknikleri

 • Mülakat çeşitleri, mülakat teknikleri
 • İş görüşmesinde sorulacak soru yapıları
 • İş görüşmesinde yapılmaması gerekenler
 • Görüşme sonrası çalışmalar
 • Değerlendirme ve aday seçimi
 • İş ve ücret teklifi
 • Şirket içi pozisyon rotasyon
 • Personel terfi görüşmeleri
 • Personel kişilik envanterleri
 • Personel görüşme kayıtları ve raporları
 • Seçme ve yerleştirme süreci
 • Kişisel özellikleri ortaya çıkarmaya yönelik sorular

Kişilik analizi

 • Davranış yapılarına genel bakış
 • İletişim tarzı
 • Motivasyon ve korkuları
 • Güçlü ve zayıf yönleri
 • Beden diline yönelik ipuçları
 • Davranış faktörlerinin özelliklerini içeren özet tablonun incelenmesi 

İnsan kaynaklarında performans yönetimi

 • Performans yönetim sistemi
 • Kurumlarda performans yönetim sistemi kurma amaçları
 • Performans değerlendirme sistemleri
 • Performans değerlendirme teknikleri
 • Performans değerlendirmede dikkat edilecek noktalar
 • Performans değerlendirme sonuçlarının kullanım alanları 

Ücret yönetim sistemi

 • Ücret, ücret bandı
 • Ücret çeşitleri ve ücret politikaları
 • İş değerlendirme
 • İş değerlendirme yöntemleri
 • İş değerlemenin ücrete yansıması
 • Piyasa ücret araştırması
 • Ücret sistemleri, oluşturma yöntemleri
 • Örnek ücret sistemi kurulması 

Çalışan memnuniyeti sistemi

 • Personel memnuniyeti araştırmasında kullanılan analiz yöntemleri
 • Personel memnuniyeti araştırmasındaki aşamalar
 • Personel memnuniyeti anketi hazırlama
 • Sonuçların analiz edilmesi ve raporlanması
 • Anket değerlendirme sonrası aksiyon planı hazırlama
 • Ödül ve öneri sistemleri
 • Personel memnuniyeti anketi örnek uygulamaları 

İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi

 • Eğitim ihtiyaç analizi
 • Şirket içi eğitimler
 • Eğitim bütçesinin belirlenmesi
 • Eğitim araştırması,
 • Eğitim programlarının belirlenmesi, planlaması, organizasyonu
 • Eğitimlerin değerlendirmesi
 • Eğitimlerin şirket karlılığına etkisinin ölçülmesi
 • Eğitim raporlaması yapma 

Kariyer yönetim sistemi

 • Kariyer, kariyer yönetimi
 • Kariyer yönetim sistemi
 • Kariyer motivasyon ilişkisi.
 • Kariyer haritası hazırlama teknikleri
 • Uygulamalı kariyer yönetim sistemi hazırlanması

 

Kayıt Tarihlerimiz

2017 Yılı 41. Dönem Kayıt Tarihleri 25.12.2017 - 05.01.2017
resmi-egitim-kurumu
Güncel bildirimleri ve indirimleri aşağıda bulunan takip et buntonu ile takip edebilirsiniz.

Google Plus Sayfamız

Facebook Sayfamız

Ana Menü