Osmanlıca Kursu

Osmanlıca eğitim ve kurs programının amacı; eski kültür ilim ve edebiyat eserlerimizin tanınması ve tanıtılması için bu alanda yeterli bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirmektir. Osmanlıca eğitimi ile Osmanlı yazı ve dilini bilmek Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi Türk Sanat, medeniyet, hukuk ve iktisat tarihi üzerinde araştırma yapmayı kolaylaştıracaktır.

Osmanlıca kursunu Kimler Almalı?

19.Milli Eğitim Şurasında alınan tavsiye kararı ile ilgili Osmanlıca seçmeli ders olarak liselere tavsiye edilmiştir. Sosyal Bilimler Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde zorunlu olmuştur. Liselerde görev almak isteyen Osmanlıca kayıtlar tutulan Tapu Kadastro ve Arşivlerde görev almak isteyenler başvurabilir. Bu alanda öğrenim gören üniversite öğrencileri ve sahayla ilgili çeşitli meslek sahibi ve araştırmacılar Osmanlıca Eğitim programına katılabilirler.

Osmanlıca derslerinde Neler Öğrenilir?

Osmanlıca kurslarında başlangıçta Matbu (düz yazı) ile başlayarak Rik’a (el yazısı) gramer kurallarını öğrenerek tarihi metinleri okuyarak Osmanlı Arşiv Metinlerine hazırlık yapmaktır.

 

Osmanlıca Kursu Kaç kurdan oluşur?

Osmanlıca Kursu Kurları nelerdir?Osmanlıca Eğitimi Kursu 4 kurdan oluşmaktadır.

1. Kur - OSMANLI TÜRKÇESİ KOLAY METİNLER

1. Kura Katılma Koşulları

 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

1. Kur Eğitim İçeriği

 • Harfler Nelerdir?
 • Harflerin Başta – Ortada – Sondaki Şekilleri
 • Munfasıl Harfler
 • Harekeler
 • Yazı Türleri
 • Ünlü Harflerin Karşılıkları
 • Ayın Ve Hemze Kuralları
 • Müstaliye Harfler
 • Yazılımında Değişiklik Yapılan Kelimeler
 • Arapça Kelimelerde Ünlüler
 • Kaf – Kef Çeşitleri
  • Kaf-I Farisi
  • Kaf-I Turki (Nazal N)
  • Kaf-I Vavi
 • Elif-İ Maksure Kuralları
 • Vav-I Madule
 • Rakamlar – Sayılar
 • Günler – Bölümlar – Aylar 
 • Arapça – Farsça Kelimelerin Farklılıkları
 • Arapça’ya Özgü Harfler Hangileridir?
 • Farsça’ya Özgü Harfler Hangileridir?
 • Çeviri Ve Transkripsiyon Kuralları


1. Kur Eğitim Süresi

1. Kur eğitim süresi 64 saattir.

2. Kur - OSMANLI TÜRKÇESİ İMLASI

2. Kura Katılma Koşulları

 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 • Merkezi Eğitim Kurumları tarafından yapılan seviye tespit sınavında 70 puan almış olmak.


2. Kur Eğitim İçeriği

 • Harfler Nelerdir?
 • Başta – Ortada – Sonda Yazılışları
 • Birleşmeyen Harfler
 • Ekler 
 • Çokluk Ekleri
 • Yapım Ekleri
 • Fiilimsi Yapan Ekler
 • Zaman Ekleri
 • İstek / Şart Ekleri 
 • Rik’a Yazı Türüne Giriş
 • Rik’a Üzerinden Metin İnceleme
 • Rik’a Yazı Türüne Ait Bazı Kurallar

 

2. Kur Eğitim Süresi
2. Kur eğitim süresi 64 saattir.

3. Kur - OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARAPÇA-FARSÇA UNSURLAR

3. Kura Katılma Koşulları

 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 • Merkezi Eğitim Kurumları tarafından yapılan seviye tespit sınavında 70 puan almış olmak.

3. Kur Eğitim İçeriği

 • Arapça Farsça Kelimelerde Ünlüler ve Yazılışları
 • Türkçe’de Ses Karşılığı Bulunmayan Harfler
 • Arapça Kelimelerin Yapısı
 • Arapça Kelimelerin Vezinleri
 • Arapça İsimlerde Keyfiyet ( Müennes – Müzekker)
 • Müenneslik Alametleri
 • Arapça Kelimelerde Çokluk
 • Aksam - Seba
 • Arapça Mastarlar
 • İ’lal ve Kuralları
 • Mec’ul Mastarlar
 • Mezidünfih Mastarlar
 • Mezidünfih Mastarların Binaları


3. Kur Eğitim Süresi
3. Kurs eğitim süresi 96 saattir.

4. Kur – OS MANLICADA ARŞİV VE EDEBİ METİNLER

4. Kura Katılma Koşulları

 • Üniversitelerin tarih,Türk dili ve Edebiyatı,Türkçe ve İlahiyat bölümlerinin birinde okuyor olmak.
 • Osmanlıcada Kolay Metinler, Osmanlı Türkçesi İmlası, Osmanlıcada Arapça-Farsça Kurallar eğitimlerini almış olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 

4. Kur Eğitim İçeriği

 • Transkripsiyon Kuralları
 • Çeviri Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
 • Hicri ve Rumi Tarihleri Miladi Tarihe Çevirme
 • Ebcet Hesabı
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi Transkripsiyon İncelemesi
 • Tarih-i Cevdet – Ahmet Cevdet Paşa Transkripsiyon İncelemesi
 • Sultan Beyazıd’ın Esanefi ve İrtihali – Mizancı Murat Transkripsiyon İncelemesi
 • Ka’immakâm Paşadan Kapudan Paşaya Tezkere Transkripsiyon İncelemesi

4. Kur Eğitim Süresi
4. Kurs eğitim süresi 64 saattir.

Osmanlıca Sertifikasını Ne Zaman Alabilirsiniz?

Her kurun sonunda yapılan sınavla sertifika alınabilir. Alınan sertifikalar MEB onaylıdır ve resmi kurumlara atamalarda geçerliliği mevcuttur.

MEB Onaylı Osmanlıca Kursu Geçerliliği Nedir?

Osmanlıca Kursu MEB onaylı sertifikasının Tapu Kadastro ve Arşivler de geçerliliği vardır. Ayrıca 19.Milli Eğitim Şurasında alınan kararlar doğrultusunda Sosyal Bilimler Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde zorunlu Osmanlıca derslerinde görev almak isteyenlerin işine yarayacaktır.

Osmanlıca Eğitim Gurupları Ne Zamandır?

Hafta içi Pazartesi –Çarşamba 17.00-21.00 arası
Hafta içi Salı-Perşembe 19.00-21.00 arası
Hafta sonu Cumartesi-Pazar 17.00-21.00 arası

Kayıt Tarihlerimiz

2017 Yılı 41. Dönem Kayıt Tarihleri 25.12.2017 - 05.01.2017
resmi-egitim-kurumu
Güncel bildirimleri ve indirimleri aşağıda bulunan takip et buntonu ile takip edebilirsiniz.

Google Plus Sayfamız

Facebook Sayfamız

Ana Menü