Tıbbi mümessillik Kursu

Tıbbi mümessillik Kursu

Tıbbi mümessillik hakkında genel bilgiye sahip olmalarını, dünyada ve Türkiye’de ilaç sanayinin gelişimini öğrenmelerini, ilaç terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını, eczacılar ve hekimlerle doğru iletişim kurmak için bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlanmaktadır.

Tıbbi mümessillik Sertifikası programının amacı:

 • Bu programda, alanında ilaç bilgisini iyi bilen takdim ve anlatım kabiliyeti yüksek satış elemanları yetiştirmek için öncelikle temel sağlık bilgileri verilir,
 • Kursiyerler, mezun oldukları okullara göre kurumumuz öğretim üyeleri tarafından genel bir sınavla kursiyerlerin seviyeleri belirlenerek ayrı sınıflarda eğitilir.
 • Programın uygulanmasında satış yöntemleri ve teknik bilgiler gösterilerek bunların uygulamalı ve anlatımlı bireysel çalışmaları yapılır.
 • Bu programda, kursiyerlerin programın amaçları çerçevesinde öğrenmeleri periyodik olarak takip edilerek (ödevler kurs müdürü, öğretim üyeleri ve ilaç sektörünün eğitmenleri tarafından kursiyerlerin sınıftaki performansları da göz önünde tutularak) teorik ve pratik alanda görülen eksikler tamamlanır.
 • Konular, bir sistem bütünlüğü içinde düşünülerek gerektiğinde geçmiş konulara dönük geri bildirim sistemi ile pekiştirilir.
 • Kursiyerlerin konulara hakim olmaları titizlikle takip edilir.
 • Konular işlenirken eğiticinin dışında, ilaç sektöründe alanında uzman kişiler, sınıf ortamına getirilerek bu kişilerden kursiyerlerin yararlanmaları sağlanır.
 • Bu program uygulamaları kurs merkezinde verilebildiği gibi kurumun anlaştığı bir iş yerinde (hastane, ilaç fabrikası, klinik, eczane, ecza deposu) de yapılabilir.

Tıbbi mümessillik Sertifikası Eğitimi programının Kursu Eğitim Programının İçeriği:

 • Tıbbi mümessillik
 1. Tıbbi mümessilliğe Giriş
 2. Tıbbi mümessilliğin tarihçesi
 3. Tıbbi mümessillerin görevleri
 4. Tıbbi mümessillerin ilaç firmaları ile olan çalışmaları
 • İlaç sanayinin kuruluşu
 1. Dünya ilaç Sanayisi
 2. Ülkemizde ilaç Sanayimizin kuruluşu, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası ilaç Sanayimiz
 3. Yabancı ilaç sektörünün ülkemize girişi
 4. Türkiye ilaç işverenleri endüstrisinin kurulması, işleyişi ve ilaç sektörüne yaptığı hizmetler
 5. 2000'li Yıllarda ilaç Sanayimizin Dünyadaki yeri
 • İlaç terminolojisi
 1. İlaç sektöründe en çok kullanılan terimler
 2. İlaçta kullanılan kısaltmalar
 • Temel anatomi
 1. İnsan anatomisine giriş
 2. Kemikler hakkında genel bilgi
 3. Eklemler hakkında genel bilgi
 4. Kaslar hakkında genel bilgi
 5. Hareket Sistemi
 6. Solunum Sistemi
 7. Dolaşım Sistemi
 8. Sindirim Sistemi
 9. Uriner Sistem
 10. Genital Sistem
 11. Endokrin Sistem
 12. Sinir Sistemi
 13. Santra Sinir Sistemi
 14. Deri
 • Genel farmokoloji
 1. Farmokoloji Temel Kavramları
 2. Onotom Sinir Sistemi ilaçları
 3. Santral Sinir Sistemi ilaçları
 4. Kardiyovasküler Sistem ilaçları
 5. Solunum sistemine Etkili ilaçlar
 • Eczacılıkta kullanılan temel malzemeler
 • Eczacılıkta kullanılan preparatlar
 • İlaç terminolojisi
 1. Biokimyasal terminolojiler
 2. İlaç sanayi terminolojisi (sektörel terminoloji)
 3. Eczacılık terminolojisi
 • Tıbbi Etik
 1. Tıp etiğinin temel kavramları
 2. Tıp etiğinin tarihsel gelişimi
 3. Tıp etiği kuralları (dürüstlük, sır saklama, mahremiyet, saygı) ve biyoetik
 • Dünya ilaç sanayi
 1. İlaç sanayinin başlaması ve dünyada ilacın geçirdiği evreler
 2. İlaç sanayisinin bugünkü durumu
 • Türk ilaç sektörünün dünya ilaç sektöründeki yeri
 1. Dünya ve Türk ilaç sektörünün karşılaştırılması
 2. Ülkemizin ilaç ithalatı ve ihracatı
 3. Ülkemiz ilaç fabrikaları
 • Genel farmakoloji
 1. Histamin ve antihistaminikler
 2. Sindirim sistemi ilaçları
 3. Vitaminler
 4. Endokrin ve metabolik sistemlere etkili ilaçlar
 5. Diüretikler ve su elektrolit dengesini düzenleyen ilaçlar
 • Zaman yönetimi
 1. Zaman kavramı
 2. Zamanı sınırlama
 3. Zamanı kullanma
 • İlacın evrimi
 1. İlacın fabrikada imalat planı
 2. İlacın fabrikada ambalajlanması
 3. İlacın fabrikadan depolara satışı
 4. İlacın depolardan eczanelere verilişi
 5. İlacın eczanelerden halka sunumu
 6. Beşeri tıbbi ürünler tanıtım yönetmeliği, temel yasa ve yönetmelikler, eczacılıkla ilgili yasa ve mevzuatla ilgili yönetmelikler
 • Hekim ve eczacı ziyaretleri
 1. Hareket olgusu
 2. Dinleme ve cevap verme
 3. Konuşmanın sonuçlandırılması
 • Benden dili
 1. Hareketlerin kontrolü
 2. Hareketlerin ne anlama geldiği
 3. Hareketlerin sonuca etkisi
 • İletişim teknikleri
 1. Kurum içi iletişim teknikleri
 2. Ziyaret esnasında iletişim teknikleri
 • İlaç sektöründe satış teknikleri
 1. Depolara satış
 2. Eczanelere satış
 3. Hastaneler satış
 • Genel farmakoloji
 1. Antibiyotikler
 2. Antiseptikler
 3. Antiparazitel ilaçlar
 4. Anti kanser ilaçlar
 5. Oftalmoloji KBB ve Jinekolojide kullanılan ilaçlar
 6. Radyolojik tanıda kullanılan kontrast maddeler
 7. Akut zehirlenmelerinde önlemler
 8. İlaç suiistimali ve ilaç bağımlılığı
 • Fizyo patoloji ve farmosotik teknolojiyle ilgili temel kavramlar (dozaj)
 • GMP (iyi üretim uygulamaları)
 • İlaçların sınıflandırılması
 • İlaç etkileşimleri
 • İlaçların uygulama yolları
 • İlaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımları
 • Eşdeğer ilaçların sosyal ve ekonomik faydaları
 • Bitkisel ve hayvansal kaynaklı ilaç ham maddelerinin tanımı ve temel bilgiler
 • Ülke genelinde ilaç firmalarının çalışma düzeni
 • Yurt dışı kaynaklı ilaç sektörünün tanıtılması
 • Sağlık psikolojisi
 • Pratik uygulamalar (sınıfta)
 • Pratik uygulamalar (eczanelerde)
 • Pratik uygulamalar (hastanelerde)
 • Pratik uygulamalar (kliniklerde)
 • Pratik uygulamalar (serbest hekimlere)

Tıbbi mümessillik Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Programın süresi 175 saattir.

Tıbbi mümessillik Sertifikası Eğitimi programının Kursuna Katılma Koşulları:

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • En az ortaöğretim mezunu olmak
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak
 • Tıbbi Mümessillik mesleğini icra etmek isteyenler,
 • Biyoloji, fizik vb. Fen Fakültesi mezunları ve tıbbi mümessillik yapmak isteyenler,
 • Tıbbi Sekreterlik eğitimi almış ve Tıbbi Mümessillik mesleğini yapmak isteyenler.

Tıbbi mümessillik Sertifikası Eğitimi programı Kursu Sertifikası:

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde, veya kursiyerlerin şehirlerinde ve  Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Tıbbi mümessillik Sertifikası Eğitimi programı Kursu sertifikasının geçerliliği:

Tıbbi Mümessillik  kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası olduğu için tüm Türkiye'de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Tıbbi mümessillik Sertifikası Eğitimi programı Kursu Eğitim Grupları

Eğitim Danışmanlarımızla İletişime Geçmek İçin Tıklayınız.

Kayıt Tarihlerimiz

2017 Yılı 41. Dönem Kayıt Tarihleri 25.12.2017 - 05.01.2017
resmi-egitim-kurumu
Güncel bildirimleri ve indirimleri aşağıda bulunan takip et buntonu ile takip edebilirsiniz.

Google Plus Sayfamız

Facebook Sayfamız

Ana Menü