Toplantı Yönetimi

Toplantı YönetimiToplantı Yönetimi Eğitimi

Katılımcıları toplantı kültürü hakkında bilgilendirmek, etkin toplantıların düzenlenerek toplantı kültürünün oluşturulmasında öncü bir rol üstlenebilecek düzeye getirmek hedeflenmektedir

Toplantı Yönetimi Eğitimine Kimler Katılabilir

İş ve sosyal yaşantısında başarılı olmak ve kendini geliştirmek isteyen herkes

Toplantı Yönetimi Eğitimi Program İçeriği

 • Yöneticiler
 • Yönetici asistanları
 • Eğiticiler
 • Meslekte ilerlemek isteyen bireyler
 • Kendisini geliştirmek isteyen herkes
 • Üretim, metot, bakım, kalite, satın almadan sorumlu her kademedeki yönetici ve çalışanlar.
 • Toplantıların İşlevleri ve Yapıları
 • Toplantı Maliyetleri
 • Etkili Toplantı Kazançları
 • Toplantı süreci
 • Toplantı öncesi o Gündemin hazırlanması
 • Katılımcı seçimi \ Sayısı
 • Süre \ Mekan \ Görsel malzeme
 • Ön Bilgilendirme
 • Toplantı sırasında o Toplantı yöneticisinin rol ve sorumlulukları
 • Etkin zaman kullanımı
 • Toplantı yönetiminde izlenen başlıca tarzlar
 • Katılımcıların rol ve sorumlulukları
 • Zor katılımcılarla baş etme
 • Toplantı tutanağı
 • Toplantının bitirilmesiToplantı sonrası

Kayıt Tarihlerimiz

2017 Yılı 41. Dönem Kayıt Tarihleri 25.12.2017 - 05.01.2017
resmi-egitim-kurumu
Güncel bildirimleri ve indirimleri aşağıda bulunan takip et buntonu ile takip edebilirsiniz.

Google Plus Sayfamız

Facebook Sayfamız

Ana Menü